Братська селищна рада
Миколаївська область, Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Перша сесія восьмого скликання 6 - 8 рішення

проект

Описание: Описание: Описание: воля

БРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

 від 18  листопада     2020 року        Братське                                                   № 6

                                                                                           першої сесії восьмого  

                                                                       скликання

 

 

Про   обрання секретаря Братської селищної ради

 

 

         Керуючись пунктом 4 ст.26, пунктом 3 статті 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , поданням (пропозицією)  Братського селищного голови , протоколом засідання лічильної комісії по виборах кандидата на посаду секретаря Братської селищної ради  восьмого  скликання від 25 жовтня 2020 року, селищна рада

 

         ВИРІШИЛА:

1. Інформацію лічильної комісії взяти до відома.

2.Обрати секретарем Братської селищної ради  депутата селищної ради від

    виборчого округу № 2  Агаркову Світлану Григорівну  на період

    повноважень ради.

3. Вважати  19.11.2020 р. початком повноважень секретаря Братської

    селищної ради  восьмого  скликання   ________________________.

4. Взяти до відома наявність  9  рангу посадової особи місцевого

    самоврядування.

 

 

 

         Селищний голова                                     Неля СОБКО

проект

Описание: Описание: Описание: воля

БРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

 від 18 листопада     2020 року        Братське                                                  № 7

                                                                                      першої сесії восьмого  

                                                                    скликання

 

Про затвердження структури та чисельність

 апарату Братської селищної ради на 2020рік.

 

 

 

            Заслухавши інформацію селищного голови Собко Н.О. про необхідність, в цілях оптимізації затвердження нової структури та чисельності апарату селищної ради  та її виконавчих органів, керуючись постановою КМУ від 09.03.2006 р. № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників  апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) ст.. 25, п.5 ч.1 чт.26,51,54 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

            ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити структуру та чисельність апарату Братської селищної ради та її  виконавчих органів в кількості 56 штатних одиниць. (Додається)
 2. Начальнику  фінансово-господарського відділу апарату селищної ради Малокост С.В. внести зміни до штатного  розпису виконавчих  органів Братської селищної ради .
 3. Ввести в дію оновлену структуру апарату селищної ради з  19.11.2020 року.
 4. Вважати таким, що втратило чинність   розпорядження селищного голови від 28.12.2019 року № 25-р «Про затвердження штатного розпису»._____________________________________.
 5. Секретарю  селищної ради здійснити відповідні зміни у встановленому порядку, ознайомлення працівників з даним рішенням у зв’язку із зміною в організації виробництва і праці,  зміною істотних умов праці повідомити відповідних працівників не пізніше ніж за 2 місяці.
 6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  планування бюджету , фінансів та  економічної реформи .

 

 

 

Селищний голова                                 Неля СОБКО

 

 

 

СТРУКТУРА

та чисельність аппарату Братської  селищної ради  та її виконавчих органів

Посада

Кількість  штатних одиниць

Селищний голова

1

Перший заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

1

Заступник селищного голови

1

Секретар селищної ради

1

Керуючий справами, секретар виконавчого комітету

1

 

 

Всього:

5

Відділ організаційно-кадрової, правової роботи інформаційної діяльності

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст( в т.ч.юрист)

2

Спеціаліст з мобілізаційної   та оборонної роботи

1

Всього

4

Загальний відділ

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

9

Секретар керівника

1

Спеціаліст (звернення)

1

Всього

12

Фінансово – господарський  відділ селищної ради

 

Начальник відділу – головний бухгалтер

1

Головний спеціаліст

2

спеціаліст

1

Водій

1

Техпрацівник

1

Всього

6

Відділ земельних та екологічних питань, економіки та АПК

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Спеціаліст

1

Діловод

9

Всього

12

 

Центр надання адміністративних послуг

 

 

Начальник

1

Головний спеціаліст (держреєстратор)

2

Діловод- реєстратор (місце реєстр. Зняття з реєстр.)

 

1

Спеціаліст (соц. зах.)

1

Всього

5

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Відділ  культури, туризму, молоді та спорту

 

Начальник відділу

1

Відділ соц.захисту

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Відділ містобудування, архітектури, ЖКГ, розвитку інфраструктури та надзвичайних ситуацій

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

2

Служба у справах дітей

 

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

спеціаліст

1

Всього

53

 

 

проект

Описание: Описание: Описание: воля

БРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

 від 18 листопада     2020 року        Братське                                                   № 8

                                                                                      першої сесії восьмого  

                                                                    скликання

 

 

Про створення  фінансового відділу Братської

 селищної ради , затвердження Положення про

фінансовий відділ .

 

         Розглянувши подання Братського селищного голови Собко Н.О., щодо утворення виконавчого органу – фінансового відділу  Братської селищної ради , керуючись частиною1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України « Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 пунктом 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

         ВИРІШИЛА:

1. Створити з 01.12.2020 року виконавчий    орган ради – фінансовий відділ Братської селищної ради  у  статусі юридичної особи публічного права.

2. Затвердити Положення про фінансовий  відділ Братської селищної ради  (додається).

3. Керівнику фінансового відділу Братської селищної ради здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної  особи – фінансового відділу  Братської селищної ради.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну  селищної ради з питань   планування  бюджету, фінансів та економічної   реформи.

 

 

         Селищний голова                               Неля СОБКО

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ БРАТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

1.Загальні положення

            Фінансовий відділ Братської селищної ради  (далі – Фінансовий відділ) є  виконавчим органом Братської селищної ради, утворюється  радою відповідно до  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» . Фінансовий відділ є підзвітним, підконтрольним  селищній раді, а з питань  здійснення делегованих  його повноважень  органів виконавчої влади – також підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади  та підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові, а також підзвітний  та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.

            У своїй діяльності фінансовий відділ  керується Конституцією України, законом  України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів  України, Верховної Ради України , наказами Міністерства фінансів України,наказами та інструкціями Державної казначейської служби України,рішеннями  селищної ради , розпорядженнями селищного голови, а також цим Положення.

            Фінансовий відділ є юридичною особою  публічного права,має  самостійний  баланс,рахунки в органах Державної казначейської   служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

2. Основними завданнями Фінансового відділу є:

 • Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Братської селищної ради  (далі – селищної ради)
 • Проведення разом з іншими виконавчими органами селищної ради , структурними  підрозділами ради аналізу фінансово-економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;
 • Розроблення в установленому порядку проекту селищного бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчому комітету ради;
 • Складання та виконання  в установленому порядку розпису селищного бюджету;
 • Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
 • Розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
 • Здійснення загальної організації та управління виконанням селищного бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників  бюджетного процесу з питань виконання бюджету;
 • Представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет селищної ради , схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях селищної ради ;
 • Здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства  на усіх стадіях бюджетного процесу.

 

3.   

 • Забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах відповідної територіальної громади;
 • Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України , Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України  та здійснення контролю за їх реалізацією;
 • Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і              законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 • Готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку територіальної громади;
 • Бере участь у розроблені балансу фінансових ресурсів селищної ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проекту та прогнозу селищного бюджету;
 • Вносить пропозиції щодо проекту селищного бюджету;
 • Бере участь у :

підготовці  заходів щодо розвитку територіальної громади та регіонального розвитку;

погодження проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими  виконавчими органами та структурними підрозділами селищної ради;

розроблені проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні  підрозділи селищної ради ;

підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

розробленні проектів розпоряджень голови селищної ради;

 • Аналізує соціально-економічні показники розвитку територіальної громади та  враховує їх під час складання проекту  селищного бюджету;
 • Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • Розробляє і доводить до відома     головних розпорядників бюджетних коштів селищного бюджету інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу  селищного бюджету;
 • Проводить під час складання і розгляду прогнозу  селищного бюджету аналіз бюджетних пропозицій, поданих головним розпорядником бюджетних коштів ;
 • Приймає рішення про  включення бюджетної пропозиції до прогнозу селищного бюджету;
 • Розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів  селищного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 • Визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • Проводить під час складання і розгляду проекту селищного бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 • Приймає рішення про включення  бюджетного запиту до пропозицій до проекту селищного  бюджету;
 • Бере  участь у підготовці звітів селищного голови;
 • Готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами  та структурними підрозділами ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх селищному  голові ;
 • Розробляє порядок складання і виконання розпису  селищного бюджету;
 • Складає і затверджує розпис селищного бюджету ,вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідальність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним  призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про сільський  бюджет складає та затверджує тимчасовий розпис селищного бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;
 • Складає та  затверджує паспорти по бюджетних програмах, виконання яких безпосередньо забезпечує Фінансовий відділ;
 • Погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів селищного бюджету;
 • Здійснює розподіл та перераховує коштів з рахунків селищного бюджету головним розпорядником бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог  чинного законодавства;
 • Перевіряє правильність складання і затвердження  кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються  з селищного бюджету;
 • Проводить експертизи програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;
 • Здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до  селищного бюджету,вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього;
 • Організовує виконання селищного бюджету, забезпечує разом з територіальними  органами  Державної податкової  служби України, Державної казначейської служби України , іншими структурними підрозділами  ради  надходження  доходів до  селищного  бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання  бюджетних коштів;
 • Готує і подає селищній раді офіційний висновок про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду  селищного бюджету ,про обсяг, залишків коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів селищного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до селищного бюджету ;
 • За рішенням селищної ради  розміщує тимчасово вільні кошти  селищного  бюджету  на вкладних (депозитних) рахунках банків;
 • Аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання селищного бюджету  та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;
 • Інформує селищного голову про стан виконання      селищного бюджету за кожний  звітний період і подає на розгляд  селищної ради річний та квартальний  звіти про виконання селищного бюджету;
 • Розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду  селищного бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;
 • розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів  селищної ради ;
 • погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з державного бюджету;
 • погоджує рішення  Державної податкової служби  щодо надання розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового боргу  за місцевими податками та  зборами;
 • опрацьовує висновки постійних комісій селищної ради ;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • здійснює контроль  за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;
 • застосовує попередження про неналежне  виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного  законодавства ;
 • приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України  заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушенням  бюджетного законодавства  у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або     акта ревізії та доданих до них матеріалів , зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань:

 зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до бюджету;

безспірне вилучення коштів з бюджету;

 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Фінансовий відділ;
 • постійно інформує населення  про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • за потреби готує документи на отримання позики в територіальному відділенні Державної казначейської служби України з єдиного  казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку  та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту  інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для  працівників Фінансового відділу;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

4. Фінансовий відділ має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих  органів , структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, Державної податкової служби України, підприємств, установ та організацій належного від форми власності та їх посадових осіб документи , матеріали та інформацію з  питань, що виникають підчас складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та  звітування про його виконання;
 • залучати фахівців інших виконавчих органів,структурних підрозділів ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками)до розгляду питань, що належать до компетенції Фінансового відділу;
 • користуватися в установленому порядку    інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 • скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Фінансового відділу;

5. Взаємодія Фінансового відділу з іншими органами та структурами

            Фінансовий відділ  в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами селищної ради ,структурними  підрозділами й апаратом ради , територіальними  органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами , установами та організаціями  з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків , періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для  належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6.Керівництво Фінансового відділу.

            Фінансовий  відділ очолює  начальник,  який призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах  місцевого самоврядування .

            Начальник фінансового відділу:

 • здійснює керівництво    діяльністю Фінансового відділу , несе персональну відповідальність   за організацію та результати його  діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Фінансовому відділу;
 • подає на розгляд ради  зміни до Положення про Фінансовий відділ;
 • затверджує посадові інструкції працівників Фінансового відділу та  розподіляє обов’язки між ними;
 • планує роботу Фінансового відділу;
 • затверджує розпис доходів і видатків селищного бюджету на рік  і тимчасовий  розпис на відповідний період, забезпечує відповідальність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 • вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Фінансового відділу;
 • звітує перед сільським головою про виконання        покладених на Фінансовий відділ завдань та затверджених планів роботи;
 • представляє інтереси Фінансового відділу  у взаємовідносинах з іншими  виконавчими органами селищної ради , структурними  підрозділами селищної ради , з  міністерствами, іншими  центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
 • подає на затвердження  селищному голову  проекти кошторису та штатного розпису Фінансового відділу в межах визначеної граничної чисельності  та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах кошторису Фінансового відділу;
 • організовує роботу з підвищення рівня  професійної компетентності посадових осіб Фінансового відділу;
 • здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • подає селищному голові пропозиції щодо преміювання та установлення надбавок працівникам Фінансового відділу:
 • приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством  про працю, працівників Фінансового відділу, які не є посадовими особами місцевого  самоврядування;
 • здійснює заохочення  та притягнення до дисциплінарної відповідальності        ;
 • проводить особистий прийом громадян з питань , що належать до повноважень Фінансового відділу;
 • забезпечує дотримання працівниками Фінансового відділу внутрішнього  службового і трудового розпорядку  та  виконавської дисципліни;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

7. Заключні положення.

            Накази начальника Фінансового відділу ,  що суперечать Конституції та законом України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністрів, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані селищною радою.

            Фінансовий відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету.

            Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Фінансового відділу  визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

            Штатний розпис та кошторис Фінансового відділу затверджуються в установленому  законодавством порядку.

            Ліквідація та реорганізація Фінансового відділу здійснюється за рішенням сесії селищної ради .

 

 

Секретар селищної ради

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь