Братська селищна рада
Миколаївська область, Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Перша сесія восьмого скликання 10 - 12 рішення

проект

Описание: Описание: Описание: воля

БРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

 Від 18  листопада     2020 року        Братське                                             № 10

                                                                                      першої сесії восьмого  

                                                                    скликання

 

 

Про затвердження Положення про

 виконавчий комітет та персональний склад

 виконавчого комітету Братської селищної ради

 

 

         Відповідно до  ч.3 п.1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , заслухавши і обговоривши інформацію селищного голови Собко Н.О., селищна рада

         Вирішила:

 1. Затвердити Положення про виконавчий комітет Братської селищної ради згідно з додатком (додається).
 2. Утворити виконавчий комітет  Братської селищної ради  в кількості  6 чол.
 3. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Братської селищної ради  згідно з додатком (додається).
 4. Контроль  за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

 

Селищний голова                                      Неля СОБКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

СКЛАД

Виконавчого комітету Братської селищної ради

 

 

 

Голова виконавчого комітету

Собко Неля Олександрівна  – селищний голова

 

 

Секретар виконавчого комітету

Крозиревич Дмитро Павлович  – керуючий справами, секретар

                                                            виконкому

 

 

Члени виконавчого комітету

 

 Агарковап Світлана Григорівна – секретар селищної ради

 

 Беньковська Наталя Олексіївна   -   заступник голови Братської

                                                                 селищної ради

 Малокост Світлана Вікторівна – начальник фінансово-господарського

                                                          відділу     апарату селищної ради ;

 Каптелов Анатолій Федорович -   інспектор по  благоустрою Братської

                                                               селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

                                                                                                  Затверджено

                                                                       рішенням №10  від 18.11.2020  року

                                                                Братської селищної ради  першої

                                                     сесії восьмого скликання

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про виконавчий  комітет ради Братської селищної ради

 

1. Виконавчим органом ради Братської селищної  є виконавчий комітет ради, який утворюється селищною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови, її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Організація діяльності виконавчого комітету ради  визначається  регламентом діяльності селищної ради  та цим Положенням, затвердженим рішенням сесії.

2. Кількісний та персональний склад  виконавчого комітету визначається селищною радою. Кандидатури членів виконавчого комітету, першого заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради, вносить на  розгляд ради селищний голова.

3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі селищного голови, першого заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів,  заступника селищного голови,керуючий справами (секретаря) виконавчого комітету , а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

4. Очолює виконавчий комітет  селищної ради   селищний голова . У виконавчому комітеті селищної ради  функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар селищної ради .

5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто          працює у виконавчих органах ради   на  постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання  виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

6. До складу виконавчого комітету селищної ради    не можуть  входити депутати ради, крім секретаря ради.

Повноваження виконавчого комітету ради Братської селищної  ради.

1. Виконавчий комітет селищної ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

2. Виконавчий комітет ради :

1) попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного і  культурного розвитку, цільових програм з інших питань, що вносяться на розгляд  ради;

2) координує  діяльність відділів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників.

 

Організація роботи виконавчого комітету ради:

Основною формою роботи виконавчого комітету ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи  неможливості здійснення ним цієї функції – перший заступник селищного голови в  міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них     бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Організацію роботи виконавчого комітету забезпечують перший  заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретар селищної ради та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету відповідно до розпорядження селищного голови , який здійснює розподіл функціональних обов’язків між ними.

 

На розгляд виконавчого комітету  виносяться питання соціально – економічного розвитку Братської об’єднаної територіальної громади , бюджету та фінансів, охорони довкілля, забезпечення законності  і правопорядку тощо.

 

Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому,  надаються керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету селищному голові за двадцять днів  до засідання. Ці документи включають: проект порядку денного засідання; список осіб, які запрошуються  на засідання виконкому; проект рішення виконкому.

 

Робота виконавчого комітету проводиться за річними та квартальними планами роботи , які  затверджуються рішеннями виконкому. Плани  роботи  готуються керуючим справами селищної ради з  урахуванням пропозицій членів виконкому не пізніше як за 15 днів до початку наступного року або кварталу і вносяться на розгляд виконкому. За результатами роботи готуються квартальні та щорічні звіти, які  заслуховуються на сесії селищної ради.

Засідання виконавчого комітету:

1. Проведення засідань виконавчого комітету  здійснюється  в міру  необхідності, але не менше  одного разу на місяць і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

2. Засідання виконавчого комітету  скликаються селищним головою. У разі відсутності селищного голови чи неможливості здійснення ним цієї функції засідання виконавчого комітету скликаються першим заступником селищного голови з питань діяльності і виконавчих органів ради.

3. Планові засідання проводяться один раз на місяць.

4. Підготовку проекту порядку денного засідання виконавчого комітету, список осіб, які запрошуються на засідання,  забезпечується секретарем виконавчого комітету і після погодження із  першим заступником селищного голови, секретарем селищної ради доводить до відома членів виконавчого комітету і виконавців.

5. Відповідно до  погодження порядку денного засідання виконавчого комітету визначеними доповідачами готуються довідка та проекти рішень виконкому.

6. Проект рішення  з основного питання не повинен перевищувати 2 аркуша, довідка – 3.

7. У проектах рішень, що вносяться разом із довідкою, стисло викладається суть питання, визначаються конкретні завдання, виконавці та   строки виконання, особи, які здійснюють контроль.

8. Підготовлені на розгляд виконавчого комітету матеріали секретар виконавчого комітету надає селищному голові, першому заступнику селищного голови та членам виконкому і запрошеним на засідання.

9. У засіданнях можуть брати участь депутати селищної ради, запрошені представники органів виконавчої влади, громадських об'єднань.

10. Під час засідання  виконавчого комітету ведеться протокол, який є офіційним документом, що  підтверджує процес обговорення і прийняття відповідних рішень,рекомендацій чи висновків засідання.

11.У протоколі зазначаються:

 • Номер протоколу, дата, час  і місце складання;
 • Прізвище головуючого на засіданні, список запрошених та присутніх на засіданні, із зазначенням причин їх відсутності;
 • Порядок денний засідання;
 •  Розглянуті питання порядку денного, список  виступаючих та короткий зміст їх виступів;
 • Результати голосування з питань порядку денного, в тому  числі       поіменного, якщо таке проводилось;
 • Прийняті рішення,рекомендації і висновки;

12. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом поіменного відкритого голосування з урахуванням зауважень та пропозицій.

13. За результатами засідання рішення  виконавчого комітету  доопрацьовується з урахуванням зауважень, доповнень, змін і поправок, висловлених на засіданні і подається на підпис селищному голові не пізніш як на третій день після засідання.

14. Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється секретарем виконавчого комітету протягом 2 днів і підписується селищним головою.

15. Прийняті і підписані рішення надсилаються організаціям та виконавцям (за списком особи, що подає проект рішення) не пізніше як у десятиденний термін.

16. Контроль за виконанням рішень  засідань виконавчого комітету забезпечує керуючий справами (секретар ) виконавчого комітету.

Повноваження  виконавчого комітету ради

 

Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку:

(ст..27 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»)

До відання виконавчих органів селищної ради належать:

А) власні (самоврядні) повноваження:

1) підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку Братської РТГ, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організаціях їх  виконання: подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

2) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку території об’єднаної територіальної громади, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

3) забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і видатків, необхідних для управління соціально-економічним і культурним розвитком території, а також визначення потреби у місцевих будівельних матеріалах, паливі;

4) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

5) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємства і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до органів виконавчої влади  пропозицій з цих питань;

6) подання до обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до програми соціально - економічного та культурного розвитку відповідно    області а також до планів підприємств установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань,пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

7) залучення  на договорних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку територіальної громади, координація цієї роботи на території  селищної ради;

8) розміщення  на договірних засадах замовлень на  виробництво продукції, виконання робіт ( послуг), необхідних для територіальної громади, на підприємствах, в установах та організаціях;

9) утворення цільових фондів соціальної допомоги інвалідам, визначення порядку і умов витрачення коштів цих фондів;

Б) делеговані повноваження?

1) участь у здійсненні державної  регуляторної політики.

2) розгляд і узгодження планів підприємств та організацій, що не належить до комунальної власності територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки , підготовка до них висновків і внесення пропозицій до відповідних органів ;

3) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання          адміністративних послуг.

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін (ст..28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів селищних рад належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1)  складання проекту місцевого бюджету,подання його на затвердження ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно  до обласної ради необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів обласного бюджету;

2) встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з  водовідведення ( з  використанням внутрішньо будинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послу), транспортні та інші послуги;

3) встановлення за узгодженим рішенням ради порядку використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності селищної об’єднаної територіальної громади;

4) здійснення в установленому порядку фінансування видатків з місцевого бюджету;

5) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території об’єднаної територіальної громади, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного  середовища;

6)  об'єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальної громади;

7) укладання з юридичними і фізичними особами договорів на справлення місцевих зборів, обов’язковість укладення яких установлена законодавства;

8)  підготовка та затвердження переліку соціально відведених місць для паркування транспортних засобів;

б) делеговані повноваження:

1) здійснення відповідно до закону контролю за дотримання зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

2) здійснення  відповідно  до закону контролю за дотриманням цін і тарифів.

3) сприянні здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

Повноваження  щодо управління комунальною власністю (ст.. 29 Закону України» Про місцеве самоврядування в Україні»:

До відання виконавчих органів сільських рад належать:

А) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належать до комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та  організацій комунальної власності об’єднаної територіальної громади;

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної   власності об’єднаної територіальної громади;

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не  підлягають  приватизації;  організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися у  концесію, подання  раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна;

б) делеговане  повноваження:

погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території ОТГ, які перебувають у державній власності.

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового , торгового обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (ст..30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» :

До відання виконавчих органів селищної ради належать:

а) власні (самоврядні) повноваження:

1) управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування , транспорту і зв’язку , що  перебувають у комунальній власності територіальної громади, забезпечення їх належного     утримання та ефективної  експлуатації, необхідного рівня та  якості послуг населенню;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання  відповідно до законодавства житла,що належить до комунальної власності, вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

 

 

 

Секретар  ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект

Описание: Описание: Описание: воля

БРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

 від  18  листопада     2020 року        Братське                                             № 11

                                                                                      першої сесії восьмого  

                                                                    скликання

 

 

Про утворення постійних комісій Братської

 селищної ради , затвердження складу та

Положення про них.

 

 

         Відповідно до ст. 47 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вивчення попереднього розгляду і  підготовки питань, які належать до відання Братської селищної ради , здійснення контролю за виконаннями рішень Братської селищної ради та її  виконавчого комітету, селищна рада

         ВИРІШИЛА:

1. Визначити такий перелік постійних комісій Братської селищної ради :

 1. Постійних   комісій селищної ради з питань   планування,  бюджету, фінансів та економічної   реформи;

 2. Постійна  комісія з питань  освіти, культури,молоді, спорту,

     материнства, дитинства, охорони здоров'я, соціального захисту

     населення, депутатської діяльності, етики, законності та гласності.

     3. Постійна комісія з питань господарської діяльності, підприємництва,

          земельних відносин, екології, АПК  та соціального розвитку села.

2. Затвердити Положення про постійну комісію Братської селищної ради 

    (Додається).

3. Затвердити постійні комісії Братської селищної ради  у наступному складі:

 • Постійна комісія селищної ради з питань планування, бюджету , фінансів та економічної реформи

Голова комісії:  Підборський Роман  Григорович

Члени комісії: Московщук  Любов Георгіївна, Рябова Тетяна Петрівна, Паладій Ігор Вікторович, Губанов Олександр Олександрович, Ординський Леонід Борисович, Герасименко Костянтин  Геннадійович

 •   Постійна комісія селищної ради з питань освіти, культури,молоді, спорту,      материнства, дитинства, охорони здоров'я, соціального захисту населення, депутатської діяльності, етики, законності та гласності.

Голова комісії: Закомірна Наталя Миколаївна

Члени комісії: Цимбал Катерина Василівна, Штогрін Людмила Миколаївна, Маліцький Ілля Іванович, Давидович Альона Леонтіївна, Лісіна  Лариса  Вікторівна, Затишняк Андрій  Анатолійович.

 • Постійна комісія з питань господарської діяльності, підприємництва,

          земельних відносин, екології, АПК  та соціального розвитку села.

          Голова  комісії: Овчаренко Віктор Віталійович

          Члени комісії: Височин Олег Михайлович, Дарієнко Олександр 

           Миколайович, Геворгян  Гурген Врежі, Мислицький Олександр

           Миколайович, Аляб'єва  Олена  Станіславівна, Шевченко Роман

           Іванович

4. Головам утворених постійних комісій Братської селищної ради 

    забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішення питань щодо

    структури  комісії, у т.ч. секретаря комісії.

5. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну комісію

    селищної ради з питань  освіти, культури,молоді, спорту,      материнства,

    дитинства, охорони здоров'я, соціального захисту населення, депутатської

    діяльності, етики, законності та гласності.

 

 

 

         Селищний голова                                  Неля СОБКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійні комісії Братської селищної ради

 

 

Постійна комісія питань планувань бюджету, фінансів та економічної реформи:

 

 1. Підборський Р.Г. – голова комісії
 2. Агаркова С.Г.
 3. Московщук Л.Г.
 4. Рябова Т.П.
 5. Паладій І.В.
 6. Губанов  О.О.
 7. Ординський Л.Б.
 8. Герасименко К.Г.

 

Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, спорту, материнства, дитинства, охорони здоров'я, соціального захисту населення, депутатської діяльності, етики, законності та гласності:

1. Закомірна Н.М. – голова комісії

2.  Цимбал К.В.

3. Штогрін Л.М.

4. Маліцький І.І.

5. Давидович А.Л.

6. Лісіна Л.В.

7.Затишняк А.А.

 

Постійна комісія з питань господарської діяльності, підприємництва, земельних відносин, екології, АПК та соціального розвитку села:

 

1. Овчаренко В.В.  – голова комісії

2. Височин О.М.

3. Дарієнко О.М.

4. Геворгян Г.В.

5. Мислицький О.М.

6. Шевченко Р.І.

7. Аляб'єва О.С.

 

 

«Затверджено»

рішенням селищної ради

від 18 листопада  2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Братської селищної ради 

 першого скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт. Братське

2020рік

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            Постійні комісії є органами  селищної ради , що  обираються з числа її депутатів для  вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради          у межах повноважень,визначених Конституцією України , Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні»,

« Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами.

            Положення про постійну  комісії селищної ради – це  нормативно – правовий документ, розроблений відповідно  до статті 47 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , Закону України « Про статус депутатів місцевих рад «, який регулює  функціональну  спрямованість, порядок роботи комісії, проведення їх засідань, повноважень голів  їх заступників , секретарів, членів  постійних комісій, яка випливає з їх  повноважень , встановлених Законами України « Про місцеве самоврядування в Україні» , « Про статус  депутатів місцевих рад»,регламентом роботи та цим  Положенням.

            Селищна рада утворює такі постійні комісії:

 • З питань планування, бюджету, фінансів та економічної реформи;
 • З питань господарської діяльності, підприємництва, земельних відносин, екології, АПК  та соціального розвитку села;
 • З питань освіти, культури, молоді, спорту, материнства, дитинства, охорони здоров'я, соціального захисту населення, депутатської діяльності, етики, законності та гласності;

            Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови , заступника , секретаря та членів комісії.  Кількісний склад кожної комісії визначається селищною радою. Кожна постійна комісія за поданням голови комісії обирає з числа  своїх членів заступника  голови і секретаря  комісії. У разі необхідності  за поданням  голови селищної ради  може бути  створено нові постійні комісії, ліквідовано  або реорганізовано раніше  створені комісії, змінено їх кількісний та  персональний  склад . До складу  постійних комісій не можуть  входити селищний голова та секретар селищної ради.

            Депутат має право  і повинен бути членом лише однієї постійно комісії. Всі члени постійної комісії мають  рівні права. Депутати працюють у постійних комісіях на  громадських засадах.

            Постійні комісії селищної ради є підзвітними раді  та  відповідальними перед нею. Селищний голова координує  діяльність постійних комісій селищної ради, дає їм доручення та сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Постійні комісії селищної ради здійснюють свою діяльність на принципах законності , колегіальності, гласності, вільного обговорення і вирішення  питань,ініціативи членів  постійних комісій. Постійні комісії діють у співробітництві з державними і громадськими  органами та  організаціями, вивчають громадську думку.

ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

 ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОСНОВНИМИ ФУНКЦІЯМИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ Є :

 1. Попередній розгляд     проектів рішень, програм соціально-економічного  культурного розвитку, бюджету селищної ради, звітів  про виконання   програм та  бюджету;
 2. Вивчення і підготовка питань  про ста та розвиток відповідних  галузей господарського  і соціально-культурно будівництва інших питань, які  вносяться  на розгляд ради, підготовка проектів  рішень з них питань;
 3. Попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонують для  обирання , затвердження, призначення або погодження селищною радою, підготовка  висновків з цих питань;
 4. За дорученням ради, селищного голови, його заступника, секретаря селищної ради  або за власною ініціативою вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних селищній раді органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, надання за результатами перевірок рекомендацій на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд селищної ради;
 5. Здійснення контролю за виконанням рішень, програм селищної ради.

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ , ФІНАНСІВ ТА           ЕКОНОМІЧНОЇ РЕМОРМИ :

 1. Попередньо розглядає внесений на затвердження ради бюджет селищної ради та  звіти про його виконання;
 2. Готує спільно з іншими постійними комісіями висновки по бюджету  селищної ради, звітах про виконання бюджету і подає ці висновки раді;
 3. Здійснює контроль за виконанням бюджету селищної ради;
 4. Розробляє за дорученням ради, селищного голови , заступника голови , секретаря ради або з власної  ініціативи проекти рішень ради і пропозицій з бюджетно-фінансових питань;
 5. Готує і вносить на розгляд ради рекомендації з питань продажу, передачі в оренду  або під заставу об’єктів спільної власності територіальних громад, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку;
 6. Готує і вносить на розгляд ради рекомендації щодо порядку відчуження майна спільної власності;

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ ЗПИТАНЬ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, МАТЕРИНСТВА, ДИТИНСТВА, ЗДОРОВЯ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕТИКИ , ЗАКОННОСТИІ ТА ГЛАСНОСТІ :

 1. Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань охорони  здоров'я , виховання, освіти, побуту, відпочинку, спорту.
 2. За дорученням ради, селищного голови, секретаря селищної ради або з власної ініціативи  розглядає  питання  щодо організації роботи  закладів освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладів; готує з цього   приводу  проекти рішень на сесії, довідки, інформації, інші необхідні документи.
 3. Веде роботу по виявленню додаткових  потенціалів  створення  умов для розвитку  культури, сприянню відродження осередків традиційної народної  творчості, національно-культурних традицій населення, народних промислів і ремесел, готує з приводу  цього свої висновки і рекомендації.
 4. Розглядає питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права  безкоштовного та пільгового користування  закладами культури,  фізичної культури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладом вартості послуг.
 5. Готує рекомендації щодо створення сприятливих умов для занять фізичною культурою та спортом і надсилає їх керівникам  відповідних установ і організацій.
 6. Сприяє діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково- просвітницьких організацій.
 7. Розглядає пропозиції щодо забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
 8. Забезпечує контроль за охороною пам’ятників історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.
 9. Попередньо розглядає проекти рішень селищної ради , що стосуються питань соціального захисту населення, вносить свої пропозиції та доповнення.
 10. Вивчає стан виконання   передбачених законодавством , селищними програмами, заходів щодо поліпшення умов життя інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та інших соціально-незахищених категорій населення.
 11. Готує висновки з питань гарантії депутатської діяльності , дає офіційне  тлумачення правил депутатської етики, розглядає порушення  депутатами правил етики;
 12. Заслуховує депутатів селищної ради, який порушив регламент, принизив честь, гідність інших депутатів, оприлюднив  дані стосовно таємниць особистого життя депутата, що  оберігаються законом, без поважних причин не бере участь у роботі сесій селищної ради, постійної комісії, до складу якої входить;
 13. Веде роботу по здійсненню контролю за дотриманням чинного законодавства з  питань забезпечення законності та захисту прав громадян, готує з  цього приводу  рекомендації;
 14. Перевіряє роботу справ щодо розгляду пропозицій , зав і скарг громадян та  організації їх прийому.

ПОСТІЙНА  КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ , ПІДПРИЄМНИЦТВА, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЕКОЛОГІЇ,  АКТ ТА СОЦІАЛЬНОГОРОЗВИТКУ СЕЛА.

 1. Готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші  пропозиції з питань АПК і соціального розвитку;
 2. Попередньо розглядає проекти рішень селищної ради в питаннях відання комісії,готує з цього приводу висновки та рекомендації;
 3. Попередньо розглядає відповідні розділи  і показники економічного і соціального розвитку ради , звіти про виконання  планів і бюджету, вносить висновки і рекомендації по них;
 4. Вивчає питання розвитку аграрного сектора економіки селищної ради та майнових відносин на селі, готує відповідні висновки і рекомендації;
 5. Вивчає питання розвитку інфраструктури побутового обслуговування населення та розвитку органів самоорганізації населення на селі;
 6. Контролює вирішення  відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
 7. Бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради щодо затвердження комплексних регіональних програм з екології, охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
 8. Бере участь у плануванні  заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій;
 9. Здійснює контроль і перевірку  виконання рішень селищної ради щодо використання  природних ресурсів, інших питань, що стосуються  функціональній  спрямованості  комісії;
 10. Готує рекомендації з питань надання дозволу на використання природних ресурсів;
 11. Веде контрольну діяльність за додержаннями підприємствами, установами і організаціями , розташованими на території ради,  лімітів , викидів і скидів забруднюючих речовин  у довкілля та  лімітів розміщення  відходів , готує з цього  приводу висновки і рекомендації;
 12.  Розглядає питання щодо  адміністративно-територіального устрою в межах і порядку визначених законом.
 13.  Бере участь у підготовці  питань про стан і розвиток галузей транспорту, зв’язку, будівництва, яків носяться на розгляд ради;
 14.  Попередньо розглядає відповідні розділи і показники планів економічного і  соціального розвитку селищної ради та звіти про використання  планів бюджетів, вносить  висновки і рекомендації;
 15.  Веде роботи по виявленню додаткових резервів і можливостей розвитку та рекомендації об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;
 16. Попередньо розглядає передані на  затвердження селищної ради правила забудови і благоустрою населених пунктів селищної ради .

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ  РОЗГЛЯДАЮТЬ ЗВЕРНЕННЯ, ЗАЯВИ /КЛОПОТАННЯ/, СКАРГИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ ДО  ЇХЇ КОМПЕТЕНЦІЇ.  У ВИПАДКУ  ОТРИМАННЯ КОМІСІЄЮ ЛИСТІВ ТА ЗВЕРНЕНЬ, РОЗГЛЯД ЯКИТХНЕ ВХОДИТЬ ДО ЇЇ КОМПЕТЕНЦІЇ, КОМІСІЯ ПЕРЕДАЄ ЇХ НА РОЗГЛЯД ДО ВІДПОВІДНИХ ОРГАНІВ.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛОИЩНОЇ РАДИ

            Основною формою роботи постійної комісії є її засідання, у тому числі і виїзні. Засідання  комісії скликаються  у міру необхідності і є  правомочними, якщо в ньому бере  участь не менше  половини від  загального складу комісії. Питання , що виносяться на розгляд селищної ради, кожна постійна комісія розглядає, як правило, окремо.

 

            Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи або за дорученням селищної ради, селищного голови, секретаря ради чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії. Голова постійної комісії зобов’язаний скликати засідання  комісії, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини членів комісії. У разі  неможливості прибуття на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії. Для організації роботи постійної комісії голова, заступник та секретар постійної комісії співпрацюють з працівниками виконавчого апарату селищної ради .

            Питання що належать до  повноважень кількох постійних комісій за ініціативою комісії, а також за дорученням  селищної ради, селищного голови, секретаря селищної ради  можуть розглядатися        постійними  комісіями спільно. Спільно засідання  ведуть  голови цих комісій за погодженням  між собою. При проведені спільних засідань кількох постійних комісій рішення приймаються більшістю від загального складу кожної комісії.

            За результатами вивчення і розгляду питань на засіданні постійної комісії більшістю голосів від загального складу комісій шляхом відкритого голосування приймаються.

 1. Рекомендації  - відносно розгляду комісією питань за дорученням ради, голови та  секретаря селищної ради або за власною ініціативою, а також питань відносно контрольної діяльності постійної комісії;
 2. Висновки -  про  проекти рішень селищної ради, внесені на розгляд  сесії селищної ради, а також відносно кандидатур, які пропонують для обрання  селищною радою;
 3. Рішення –з питань, що стосуються  організації роботи постійної комісії. Рекомендації,  висновки, рішення постійної комісії, прийняті на засіданні, підписуються  головою постійної комісії, а в разі  його  відсутності заступником або секретарем комісії. Рекомендації і висновки, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються  головами  відповідних постійних комісій.

            Постійна комісія з питань, що розглядаються, може запитувати інших постійних комісій. У разі постійних  комісій селищної ради можуть брати участь з правом дорадчого   голосу  депутати селищної ради , які не входять до складу даної комісії.

            На кожному засіданні ведеться протокол. У протоколі зазначається.

 1. Дата і місце проведення засідання.
 2. Прізвище головуючого на засіданні, список члені комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, із зазначенням причин;
 3. Порядок денний засідання;
 4. Розглянуті питання порядку денного, список депутатів та запрошених, які виступили під час обговорення;
 5. Назва документів, розглянутих на засіданні;
 6. Результати голосування з питань порядку денного;
 7. Прийняті рекомендації, висновки, рішення.

Протокол засідання постійної комісії підписується головою і секретарем комісії.

            Документи      і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямками:

 1. Список членів постійної комісії в розгорнутій формі, табель обліку роботи членів комісії;
 2. Протоколи засідань комісії, висновки та рекомендації комісії;
 3. План роботи селищної ради , плани роботи комісії;
 4. Довідки, акти,інформації та інші матеріали, листування  постійних комісій;
 5. Рішення селищної ради, що стосується комісії;

ради  дотримуються інструкції діловодства в Миколаївській області та її виконавчому апарату.

            Ведення діловодства постійної комісії забезпечує її секретар.

            План роботи постійної комісії на півріччя готується головою комісії і затверджується на засіданні.

ПРАВА І ОБОВЯЗКИ  ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

            Постійним комісіям належить  право вносити на розгляд  селищної ради питання, що  відносяться  до відання комісії. Постійні комісії селищної ради можуть виступати на пленарних засіданнях селищної ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

            З питань, внесених постійними комісіями до селищної ради, або переданих комісіями  на попередній  чи додатковий розгляд, визначають своїх доповідачів або співдоповідачів.

            З питань, підготовлених постійними комісіями спільно , комісії можуть виступати із спеціальними доповідями  або окремо подавати свої зауваження та пропозиції.

            Постійні комісії селищної ради з питань, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законом, мають  право отримувати від керівників органів , підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні, матеріали і документи.

            Рекомендації постійних комісій селищної ради надсилаються відповідним державним і  громадським органам і підлягають обов'язковому розгляду, а про вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені в строки,встановленні законом.

            Постійні комісії селищної ради мають право залучати до участі у своїй роботі депутатів селищної ради , які не входять до складу комісії, представників державних і громадських органів та організацій, наукових установ, спеціалістів   і вчених.

            Постійні комісії мають право утворити у своєму складі підкомісії за галузевим принципом.

            Постійні комісії мають право вивчати досвід роботи відповідних комісій інших селищних рад.

            Члени постійної комісії мають право:

 1. Подавати пропозиції на розгляд на засіданнях постійних комісій           питань, віднесених до їх компетенцій а також  брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень. Пропозиції членів постійної комісії на їх вимогу повинні бути поставлені на голосування під час проведення засідання постійної комісії.
 2. Викласти свою думку як доповнення до рекомендацій, висновків та рішень постійної комісії.

Члени постійної комісії зобов'язані:

 1. Бути присутнім на засіданнях постійних комісій;
 2. Брати участь у роботі постійної комісії;
 3. Виконувати доручення, визначені рішенням постійної комісії.

            Члени постійних комісій селищної ради за дорученням комісії тазі своєї ініціативи вивчають на місцях питання, що належать до відання комісії, у узагальнюють пропозиції державних , громадських органів і організацій та громадян, передають свої висновки і пропозиції в комісії.

            Члени постійної комісії селищної ради на час засідань, а також для виконання доручень комісії звільняються від виконання виробничих чи службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛИЩНОЇРАДИ

            Організаційно-методичне,технічне,інформаційне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється секретарем селищної ради

            Робота постійних комісій висвітлюється на стенді селищної ради, веб-сайті селищної ради та в  засобах масової інформації.

ПРИЙНЯТТЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

            Дане Положення приймається, доповнюється  і змінюється на сесії селищної ради  більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

            Будь-яка зміна Положення стає постійною нормою і вносить до основного тексту.

            Всі порушення Положення із зазначенням осіб, які допустили ці порушення , оголошуються на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров'я, культури, освіти, материнства, дитинства та соціального захисту населення, депутатської діяльності, етики, законності  та гласності.

За результатами розслідування таких порушень комісія приймає висновки і рекомендації.

            Неодноразові порушення депутатом даного Положення є підставою для звернення до селищного голови про застосування до нього заходів у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект

Описание: Описание: Описание: воля

БРАТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

 

 від  18 листопада     2020 року        Братське                                             № 12

                                                                                      першої сесії восьмого  

                                                                    скликання

 

 

 Про утворення робочої групи  щодо розробки

 проекту Регламенту Братської селищної

 ради  восьмого   скликання ,Положення про

  постійні  комісії Братської селищної ради

 восьмого скликання та формування органів ради.

 

 

         Відповідно до ч.13 ст.46, ч.15 ст.47,59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розроблення Регламенту Братської селищної ради восьмого  скликання, селищна рада

         ВИРІШИЛИ:

1. Створити робочу групу щодо розробки проекту Регламенту Братської  селищної  ради   восьмого  скликання, та затвердити її склад (додається).

2. Робочій групі розробити   та подати на розгляд чергової сесії Братської селищної ради проект Регламенту Братської селищної ради восьмого  скликання

3. Повноваження робочої групи припиняються після затвердження Регламенту  Братської селищної ради  восьмого  скликання, Положення про постійні комісії Братської селищної ради восьмого  скликання та формування  органів ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення    залишаю за собою.

 

 

 

 

         Селищний голова                                         Неля СОБКО

 

 

 

 

прпоект

Затверджено

рішенням сесії Братської селищної ради

восьмого скликання

від 18 листопада 2020 року №  11

 

 

 

С К Л  А Д

робочої групи щодо розробки проекту Регламенту

Братської селищної ради  восьмого скликання, Положення про

постійні  комісії Братської селищної ради  восьмого скликання та формування органів ради.

 

 

 

Голова робочої групи

 

Агаркова Світлана Григорівна   -   секретар Братської селищної ради ,депутат

                                                               Братської  селищної ради восьмого

                                                               скликання  округ № 2.

 

Члени робочої групи:

 

Московщук Любов Георгіївна    -      депутат  Братської селищної ради

                                                                восьмого  скликання округ № 1;

 

Закомірна Наталя Миколаївна  -        депутат  Братської селищної ради

                                                               восьмого    скликання округ № 1;

 

Підборський Роман Григорович -      депутат  Братської селищної ради

                                                                восьмого  скликання округ № 2;

 

Цимбал Катерина Василівна       -    депутат  Братської селищної ради

                                                              восьмого   скликання округ № 4;

 

Губанов Олександр Олександрович - депутат  Братської селищної ради

                                                                 восьмого    скликання округ № 5;

 

 

 

Секретар селищної ради

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь